Pałac Bidzińskich

Pałac Bidzińskich

Zwany także pałacem Bidzińskich, Morsztynów lub Igelstróma od nazwisk kolejnych właścicieli i użytkowników. Istniał już w drugiej połowie XVII w. W roku 1699 był własnością Stanisława Morsztyna, wojewody mazowieckiego. W pierwszych latach XVIII w. należał do Stefana Bidzińskiego, wojewody sandomierskiego. Wiemy, jak wówczas wyglądał dzięki zachowanej w Muzeum Narodowym w Sztokholmie inwentaryzacji sporządzonej w roku 1705. Była to budowla utrzymana w duchu dojrzałego baroku, piętrowa, kryta łamanym dachem, z wejściem głównym od strony Podwala umieszczonym w ryzalicie środkowym zwieńczonym trójkątnym frontonem, wyższym od reszty budowli. Elewacja od strony ulicy Miodowej skomponowana była znacznie staranniej i odznaczała się obok analogicznego ryzalitu środkowego wydatnymi ryzalitami skrajnymi, zwieńczonymi również trójkątnymi frontonami. Maleńki geometryczny ogródek rozciągający się przed tą elewacją odgradzała od ulicy Miodowej żelazna krata. Autorstwo pałacu ani dokładna data jego powstania nie są w obecnym stanie badań znane. Po śmierci Stefana Bidzińskiego w roku 1704 pałac wrócił, jak się zdaje, w ręce rodziny Morsztynów, później należał do Wodzickich i Massalskich.

Comments are closed.