Pałac Dziewulskich

Pałac Dziewulskich

Posesja, na której stoi pałacyk, została nabyta w roku 1909 przez znanego prawnika i ekonomistę Stefana Dziewulskiego i jego żonę Antoninę Marię z Natansonów. Zburzono istniejący tu pałacyk należący przedtem do ks. Eugeniusza Lubomirskiego i na jego miejscu wybudowano w roku 1910 nowy według projektu Władysława Marconiego. Była to bodaj ostatnia luksusowa siedziba wybudowana w Alejach Ujazdowskich. Nieregularny i malowniczy pałacyk opracowany jest niezwykle starannie w duchu późnego renesansu i doskonale harmonizuje z wcześniejszymi siedzibami w Alejach. Ośrodkiem układu jego wnętrz jest ogromny hall z klatką schodową. Po śmierci Stefana Dziewulskiego w roku 1941 pałacyk przeszedł na własność wdowy i pięciorga dzieci. Z zawieruchy drugiej wojny światowej wyszedł obronną ręką. W roku 1946 spadkobiercy Dziewulskiego sprzedali nieruchomość przedstawicielstwu dyplomatycznemu Bułgarii, które mieści się tu do dziś.

Comments are closed.