Pałac Kazimierzowski

Pałac wziął nazwę od króla Jana Kazimierza, którego był ulubioną siedzibą. Okoliczności jego powstania nie są w obecnym stanie badań jasne. Zdaniem niektórych historyków sztuki budowę jego rozpoczął król Zygmunt III niedługo przed swą śmiercią w roku 1632. Zdaniem innych, inicjatorem budowy miał być król Władysław IV, który posiadłość tę otrzymał na mocy działów majątkowych w roku 1637. Niewątpliwie pałac był całkowicie ukończony wraz z otoczeniem w roku 1643, wynika to bowiem z opisu Adama Jarzębskiego w Gościńcu. Była to letnia rezydencja królewska, nazywana w XVII w. z włoska „Villa Regia” wzniesiona malowniczo na skraju dawnej skarpy wiślanej. Jej reprezentacyjna późnorenesansowa elewacja zwrócona była ku Wiśle; na parterze i pierwszym piętrze miała po pięć wielkich arkad, po bokach ujęta była czworobocznymi wieżami. Elewacja od dziedzińca z malowniczymi schodami zewnętrznymi pośrodku była dziewięciostopniowa; po obu jej stronach znajdowały się smukłe czworoboczne wieżyczki połączone z korpusem pałacu ściankami. Autorstwo projektu „Villa Regia” przypisywane jest na ogół Janowi Baptyście Trevano, wybitnemu architektowi włoskiemu w służbie Wazów. „Villa Regia” została ograbiona i zdewastowana przez Szwedów w roku 1656, a w roku 1660 strawił ją pożar. Odbudowę podjął król Jan Kazimierz, od którego imienia budowlę zaczęto wtedy nazywać pałacem Kazimierzowskim.

Comments are closed.